Решили да ходят да работят в БАН

Пеко Лашов и Мако Рашов, от Белослатинско, решили да ходят да работят в БАН. Затова те трябвало да направят изследвания в някоя научна област и да ги приемат за научни работници. Явили се те пред научния съвет, за да си защитят темата по която ще работят. Пръв влязъл Пеко и казал на комисията:
– Аз си избрах следната тема по хидродинамика – „Изтичане на вода от пробита кофа“!
От комисията му казали:
– Не може така колега! Трябва темата ти да има по-научно звучене!
Помислил той, помислил, пък взел, че се ухилил и казал:
– Тогава, ще кръстя темата – „Свободно изтичане на флуиди от съд с променлив обем през неправилен отвор“!
Комисията му изръкопляскала и приела единодушно темата. Пеко излязъл в коридора и казал на Мако:
– Вземи си измисли по-завъртяно име на темата, защото иначе няма да ти я приемат.
Влиза Мако и казал на комисията:
– Моята тема е с философска насоченост и се нарича – „Влияние на духовите инструменти върху духовния живот на духовенството“!
Професорите от комисията зяпнали от учудване и започнали да му ръкопляскат с въодушевление. Веднага приели темата му и го пуснали да си ходи да работи по нея. Един професор от комисията го спрял на вратата и го попитал:
– Извинявай колега, но откъде ви дойде идеята за тази толкова вдъхновяваща тема?
Мако се почесал по главата и казал:
– По нашия край има една поговорка „За чий х*й му е на дядо поп кавала?“, та оттам са сетих…