Решили да стават партийни членове

Доматът, картофът, бобът и тиквата, решили да стават партийни членове.
Явили се те на приемен изпит. Преди да влязат, Доматът казал, че вероятно ще го приемат, защото е червен. Картофът казал, че ще го приемат със сигурност, защото бил дефицитен. Бобът казал, че понеже бил национално ястие, работата му била сигурна. Само Тиквата мълчала и нищо не казвала. Дошъл им редът и първи влязъл Доматът. След малко излязъл и другите го попитали:
– Какво стана? Защо си тъжен?
– Не ме приеха. Казаха ми, че преди да стана червен съм бил „зелен“.
Влязъл Картофът и той излязъл оклюман:
– И мен не ме приеха. Казаха ми, че съм имал връзки с чужбина.
После влязъл Бобът, който също бил нещастен:
– Не ме приеха гадовете! Казаха ми, че съм „издавал тайна“.
Накрая влязла Тиквата и след малко излязла радостна. Другите я попитали:
– Какво стана? Тебе да не те приеха?
– Приеха ме! Казаха ми, че: Една „тиква“ повече или по-малко – все тая и ме приеха.