Един рибар хванал златната рибка

Един рибар хванал златната рибка и тя му казала.
– Пусни ме рибарю и ще ти изпълня едно желание…
– Искам, да ми удължиш оная работа с двадесет сантиметра!
– Няма проблем! Топни го сега във водата и го дръж двадесет минути, обаче внимавай да не задремеш…
Топнал го рибарят и естествено задрямал. Събудил се и какво да види. Оная работа му била станала сто метра. Навил го човекът на лакътя си и тръгнал да се прибира по глухите улички, за да не го види никой. Не щеш ли, обаче, го срещнал един от съседите.
– От къде я взе тая благодат, бе?
Рибарят разказал цялата случка на съседа си.
– Супер, я го дай за малко, да го покажа на жената!
Хванал съседа единия край и изтичал вкъщи при жена си.
– Гледай, гледай какво чудо, ма!
– Абе, ти как си оставил човека с такова богатство, да стои на улицата? Отивай веднага да го доведеш!
– Добре, отивам да го доведа. Ти дръж тука този край!
Изтичал съседът навън, а там рибарят стоял със загадъчна физиономия.
– Стига си стоял отвън. Жената каза да влизаш в къщи.
– Шшшшшш, изчакай малко, в момента ч*кам някого…