Рибен буквар

Рибен буквар е популярно название на „Буквар с различни поучения“ (1824, Брашов) от доктор Петър Берон. На практика Рибен буквар е първата българска учебна книга. Рибния буквар е енциклопедичен по съдържание, написан на говорим български език, съобразен с особеностите на детската възраст. Интересното при Рибен буквар е че той отразява много действително новите за епохата педагогически схващания. В него е изложена необходимостта от светско и реално образование, разработени са принципите на взаимоучителния (във взаимно училище) и звучния метод на обучение. Рибен буквар е и първата българска детска книга. През периода 1824 – 1862 година е издаван седем пъти, а до 1964 година е издаван 24 пъти. Рибния буквар успява да постави образованието в служба на общественото развитие.