Рота войници кацнали на Луната

Рота войници кацнали на Луната. Старшината ги строил и започнал да им обяснява:
– Виждате ли онзи кратер в ляво от мен?
– Да!
– Там ще бъде спалното помещение. А виждате ли онзи кратер вдясно?
– Да!
– Там ще бъде консерваторията ни. А онзи кратер зад мен?
– Да!
– Там ще бъде обсерваторията ни. Имате ли някакви въпроси?
Редник Иванов се обадил:
– Разрешете да запитам!
– Казвай, Иванов!
– За спалното помещение ми е ясно – там ще спим. Консерваторията и тя ми е ясна – там ще си държим консервите. За какво, обаче ни е обсерватория?
– Ама, че сте идиоти! Вие да не искате, цялата Луна да обсерете?