Самолет трябвало да прелети

Пътнически самолет трябвало да прелети над Сирия. Един сириец се помолил на двамата пилоти:
– Хайде, като наближим моето родно село, да снижите на петдесет метра и аз ще скоча от самолета!
Самолетът наближил селото и единият от пилотите съобщил на сириеца да скача. Вторият пилот попитал:
– Ама, защо го излъга? Та ние не сме на петдесет, ами на двеста и петдесет метра от земята.
– Да бе, ама предния път, като снижих самолета на петдесет метра, един сириец скочи, а петима други се качиха…