Едно село пропищяло от лоша триглава ламя.

Едно село пропищяло от лоша триглава ламя.

Дълги години ламята яла моми, животни и храбри юнаци. Един ден баш юнака решил да я трепе и поел към пещерата в която живеела ламята. Цялото село се събрало за да гледа от безопасно разстояние. От пещерата се чула страшна патаклама. След няколко минути юнака излязъл и хвърлил на земята едната глава на ламята и казал:
– Видяхте ли? Едно на нула за юнака!
Върнал се обратно в пещерата и се чули страховити звуци – тряс, прас… Излязъл юнака и хвърлил и втората глава на ламята и казал:
– Ето! Две на нула за юнака!
Пак влязъл в пещерата и – тряс, прас… излязла ламята, държейки главата на юнака и казала:
– Две на едно ЗА ЮНАКА!

Вашият коментар