На един селянин му откраднали кравата

На един селянин му откраднали кравата. Отишъл той с двамата си сина, да види как е станало това. Стената била разбита и бащата констатирал:
– Дупката е малка, значи някой дребен ще да е!
– Щом като е дребен, значи ще да е п*дал! – казал малкия син.
– Щом като е п*дал, значи няма да е от нашето село. Това ще да е само Пешо п*дала, от съседното село. – заключил големия син.
Отишли селянина и синовете му  в съседното село и пребили Пешо, почти до смърт. Стигнало се до съд и съдията попитал:
– Защо пребихте човека?
Бащата и синовете обяснили, каква е тяхната „логиката“. Тогава съдията изкарал една кутия и им казал:
– Сега, като сте толкова „логични“, кажете ми какво има вътре?
– Щом като кутията е квадратна, значи вътре има нещо кръгло. – казал бащата.
– Щом като е нещо кръгло, значи е оранжево. – казал малкия син.
– Щом като е оранжево, значи е портокал. – казал големия син.
Съдията станал прав, погледнал с презрение към подсъдимия и казал:
– Ей п*дал такъв, веднага да върнеш кравата на хората…