Семейство коне галопирали през прерията

Семейство коне галопирали през прерията. Татко кон, мама кон и едно малко жребче. Както си препускали, изведнъж пред тях изникнал огромен каньон. Опитали се да спрат, но малкото жребче не успяло и полетяло в огромната бездна. Мама кон била много отчаяна и си казала: „Няма го вече моето малко жребче, значи сега няма за какво да живея…“ и скочила и тя в пропастта. Татко кон си казал: „Аз вече си нямам семейство, значи по-добре и аз да скоча в бездната…“. Скочил и татко кон в пропастта, а отдолу някой изкрещял:
– Аве ей, стига сте замервали с коне бе?