Що е то логопед и имаме ли нужда от него

Що е то логопед?

Логопеда е специалист който се занимава с проблемите с говора, причините за тяхното появяване и намиране на начин за последвалото им лекуване. Логопеда, както и всеки специалист първо извършва преглед на лицето, след това анализира резултатите и съставя план за лечението. Няма никакво значение какво е предизвикало говорните дефекти, лечението задължително трябва да се извърши от логопед.

С какво точно се занимава логопеда?

Логопедите основно се занимават с деца до осем годишна възраст, с оглед на това, че точно това е периода в който се формира речта и нейните елементи. Основните говорни отклонения от езиковата и речевата норми, с които се занимава логопеда, са артикулационни нарушения, заекване, проблеми с писмената реч, алалия, ринолалия, дизартрия, детска говорна апраксия и фонационни нарушения. Освен да лекува вече открити говорни нарушения, другата основна функция на логопеда е да извършва превенция за предотвратяване на възникването на евентуални комуникативни разстройства.

В какво се заключава логопедичното лечение?

След като извърши диагностиката и открие  евентуални отклонения, логопедът изработва план за терапия и ви обяснява какви са стъпките които трябва да се предприемат, какво включват те и как точно ще бъдат осъществени.

Нужно ли е да водим детето си на логопед ако нямаме съмнения за развитието на речта?

Поради факта, че най-ефективно е лечението от логопед преди навършване на предучилищна възраст, трябва да се има в предвид риска който поемате ако не откриете навреме речевото отклонение. Нищо не ви пречи да заведете детето си на логопед чисто профилактично и по този начин да сведете вероятността от закъсняло логопедично лечение. Превенцията не се заключава във воденето на детето само на един сеанс, понеже обикновено в първия сеанс логопеда само се запознава с детето. Първият сеанс често протича повече от час, но за сметка на това всеки следващ е около 30 минути.

В заключение, ако не искате другите деца да се подиграват на детето ви след време за неправилно произнасяне на някои букви, не се свенете да го заведете на логопед ей така, заради самата превенция. Помнете, че едно такова речево отклонение ще остави белег върху детето ви за цял живот и ако не се повлияе още докато е малко, след време ще е станало вече прекалено късно.