Служителка от отдел „Ипотечни кредити“

Служителка от отдел „Ипотечни кредити“ се обадила по телефона на един мъж и го питала:
– Трябва ли ви ипотечен кредит?
– Не!
– А искате ли, да обедините всичките си кредити в един?
– Аз нямам никакви кредити!
– А да ви предложа един потребителски кредит. Например, за ремонт на жилището ви.
– Не ми е нужен. Наскоро правих ремонт и платих в брой.
След кратко мълчание в слушалката, последвал въпрос:
– А да си търсите случайно жена?