Смел рицар отишъл в замъка

Великия и смел рицар отишъл в замъка, посред нощ. Там, в кулата, стояла завързана прекрасна девойка и плачела.
– Защо плачеш така жално, моме?
– Всяка година змеят изяжда най-красивата девица. Утре е моя ред!
– Ако искаш, аз мога да ти помогна.
– Как? Ще убиеш змея ли? – с надежда попитала девойката.
– Не, но има по-лесно решение! – казал рицаря и започнал да си сваля панталона.
– Но, нима няма и друг начин?
Рицарят се замислил малко и казал:
– Абе, ако искаш, мога да ти разбия носа и тогава няма да си най-красивата…