Снима се исторически филм

По време на снимките на исторически филм, режисьора крещи недоволен на актьорите:
– Георгиев, така ли се играе султан? Ти си владетел на империя, бе! Я и разкъсай дрехите на тази и я награби! Гергинова, какво правиш? Така ли се играе наложница? Не става само да лежиш, а трябва да се движиш и да стенеш, движиш и стенеш…
Асистентката прошепнала на режисьора:
– Шефе, на Димитров гащите му стърчат отпред!
Режисьорът извикал бесен:
– Върви на ма*ната си с твоя Димитров… Какво? Стърчат му гащите! Абе Димитров, така ли се играе евнух?