Социолог отишъл да чете лекции

Един социолог отишъл да чете лекции пред военнослужещи:
– И в заключение ще ви кажа, че има три основни групи професии, при които изневярата е силно изявена: На първо място моряците, след това идват хората на изкуството и най-накрая са военните.
Станал един наперен капитан и казал:
– Но, господине, хайде моряците, как да е… Те с месеци наред не виждат жена.  Артистите и без това са си чалнати, ясно за тях. Ама защо пък военните? Аз например, вече двадесет години съм женен и досега друга жена, освен моята, не съм и поглеждал.
Тогава полковникът също станал и казал:
– Ето, заради такива убитаци като тоя сме на трето място!