Станало наводнение и хора дошли да спасяват попа

Станало наводнение и хора дошли да спасяват попа на селото.
– Не! – отказал попа. Аз ще се моля на Господ и той ще ме спаси!
Нивото се покачило и дошли хора с лодка:
– Дядо попе, ела с нас! Ще се спасиш!
– Аз тук ще се моля на Господ…
Водата вече започнала да залива църквата. Дошъл катер на брегова охрана:
– Дядо попе, качвай се сега или никога!
– Не! Аз ще се моля на Господ и той ще ме спаси…
Попа се качил на камбанарията и към него се приближил хеликоптер:
– Дядо попе, качи се при нас, ще се удавиш!
– Няма, аз тука горе ще се моля на Господ и той ще ме спаси!
Всички си отишли, водата заляла селото и попа с последни сили се е
хванал за кръста на покрива на църквата и започнал да се моли:
– О, Боже! Аз толкова Ти вярвах и така Ти се молих… защо не ми
помогна?
Отгоре се чул гневен глас:
– Голям си идиот попе! Аз толкова транспорт ти изпратих, а ти…