Студенти по медицина имали изпит

Студенти по медицина имали писмен изпит. Темата на изпита била: „Полова система при човека – мъжки полов орган“.
Една девойка, очевидно изобщо неподготвена, бутнала съседа си:
– Подскажи ми!
Накрая на младежът му писнало и си разкопчал леко ципа на панталона:
– Ето, гледай!
Доцента минал и се подсмихнал:
– Колега, приберете си записките! Колежката да е чела през семестъра…