На едни студенти много им се приискало момиче

На едни студенти много им се приискало момиче. Както си вървели по улицата и видели страхотна мадама. Заговорили я и я попитали:
– Играе ли ти се на гатанки? Ако не успееш да отгатнеш, ще те минем! Ако успееш да отгатнеш, ти решаваш какво да правим.
– Добре, съгласна съм!
Отишли те в общежитието и влезли в стаята на единия от студентите.
– Що е то, мъничко, червено, с черни точки?
– Слон!
– Не позна! – и я започнали.
– Що е то, мъничко, червено, с черни точки?
– Слон!
– Пак не позна! – и пак я минали.
Минал се ден, минали два, но от стаята никой не излизал. Съседите се усъмнили и залепяйки уши на вратата, чули:
– Моля ти се, кажи калинка!
– Слооон!