Съдия попитал ищцата

Съдия попитал ищцата:
– Бихте ли ми казали, каква е причината, заради която искате развод от съпруга си?
– Ами как да ви кажа…
– Да не би да пие?
– Ами не.
– Да не взема наркотици?
– Не.
– Изкарва прекалено малко пари?
– Не, достатъчно си изкарва.
– Да не би да ви бие?
– Не, никога не ми е посягал.
– Не се грижи за децата ви ли?
– Грижи се.
– Изневерява ли ви?
– Не, как изобщо можахте да си помислите!
– Да не би да не може да ви задоволява?
– В леглото всичко е наред.
– Не ви помага в къщи ли?
– Помага ми за всичко.
– Е тогава, каква е причината поради която искате развод?
– Ами вижте, господин съдия. Всичко, което трябва да прави, той го прави… но да знаете само с каква кисела физиономия…