Съпругата била в напреднала бременност

Съпругата в младо семейство била в напреднала бременност. Съпругът се въртял около нея и я молил:
– А дай, ма мацко, дай…
– Махай се, бе! Виж на какво приличам! Пък и каква жега е… Ето ти двадесет лева и отиди при комшийката от втория етаж.
Мъжът взел парите и тръгнал, но след малко се върнал и казал:
– Не дава! Иска петдесет лева.
– Ах, кучката и с кучка долна. А аз взех на нейния само двадесет лева миналата година, когато тя беше бременна…