Тате, аз лозе няма да копая

Около четири сутринта, след бурни танци и много алкохол, от селската дискотека си тръгнал 14 годишният Генади. Въпреки, че се опитвал да пази тишина, той събудил родителите си. Майка му прехапала устни и кротко заплакала. Баща му обаче бил много ядосан:
– За наказание, че се прибираш в това състояние, като се наспя и отиваме да копаем лозето!
– Тате, аз лозе няма да копая! – отсякъл Генади и се затворил в стаята си.
Баща му, обаче бил неумолим. Два часа след като бил легнал синът му, той го събудил с викове. Докато впрягал каруцата, младият нехранимайко едва изпълзял от кревата. Обул си дънките, облякъл коженото яке и отишъл до каруцата:
– Да не отиваш пак в дискотеката, бе, мискинин такъв?
– Тате, аз лозе няма да копая! – сърдито отсякъл Генади.
Баща му, без повече да говори, му зашил два здрави шамара зад врата, хванал го за якето и го метнал в каруцата. По някое време докато пътували, бащата забелязал, че в каруцата имало само една мотика:
– Генчо, защо мотиката е само една?
– Тате, аз лозе… – обаче не могъл да се изкаже, защото баща му отново му запалил врата с огромния си шамар.
– Сега, ще изтичаш пеш до селото и ще донесеш на лозето най-голямата ни мотика. Тази, която като я вдигнеш и ти пази сянка!
Затътрил се бавно Генади към селото и точно стигнал до тяхната къща, когато чул странни звуци от пъшкане. Приближил се до отворения прозорец, надникнал и видял, че майка му е с запретнат комбинезон, а съседът се поклащал ритмично зад нея. Когато приключили, майка му се обърнала и казала:
– Много ми беше хубаво! Какво искаш да направя за тебе?
– Значи, аз сега отивам на лозето. Донеси ми нещо за обяд.
– Не мога, мъжът и детето са там и ще ме видят.
– Няма страшно, ще издебна когато мъжът ти отиде на другия край на лозето и ще завържа едно бяло парцалче на сливата. Ти ще дойдеш тогава.
След като видял всичко това, Генади взел мотиката и тръгнал към лозето. Тъкмо щял да се обади на баща си, че е дошъл, когато видял храстите да се клатят. Надникнал и какво да види! Баща му правел с магарицата това, което майка му правела с комшията. Дръпнал се, за да не го усети баща му и видял, че от селото приближава съседа. Отишъл при него и му казал:
– Тате е научил какво правите с мама. Ако го видиш да идва към тебе с брадвата, бягай от него…
Тръгнал обратно към баща си, като пътьом вдигал много шум. Излязъл баща му от храстите и Генади му казал:
– Тате, срещнах комшията по пътя и той помоли, да отидеш с брадвата и да му помогнеш да отсече един дънер.
Тръгнал баща му, а Генади се качил на сливата и завързал едно бяло парцалче. След малко, майка му дошла с една бохча. Като не видяла никой, освен сина си, тя го попитала:
– Къде е баща ти?
– Мамо, тате разбра за вас със съседа и тръгна да го гони с брадвата. Ти също бягай, че него може и да не го настигне и тогава ще подгони тебе…
Хукнала майка му обратно към селото, а след малко се върнал баща му и учудено казал:
– Какво му стана на съседа? Като ме видя с брадвата и хукна да бяга. До сега го гоних. Каква е тази храна?
– Мама я донесе. Каза, че ти е за последно, понеже е разбрала какви ги вършиш с магарето и е тръгнала да разправя из цялото село. Бързо я настигни, преди да те е направила за резил.
Бащата хукнал, като в ръцете си държал брадвата. Генади развил бохчата, легнал под сливата и казал:
– Ех тате, аз на тебе казах ли ти, че лозе няма да копая…