Телефона звъннал

Телефона звъннал, кучето вдигнало слушалката и казало:
– Бау!
– Ало!
– Бау!
– Ало, чувате ли ме?
– Бау!
– Ало, нищо не разбирам! Моля, говорете по-ясно!
– Б като Бургас, А като Америка, У като Украйна. Бау, бе… БАУ!