Трабантче се движило в Търново

Трабантче се движило по тясна квартална уличка в Търново. Застигнало една жена с огромен з*дник и шофьорът се опитал да я изпревари. Кривнал леко наляво, после леко надясно и накрая взел, че се нацепил с всичка сила в з*дника на жената. Дебеланата започнала да крещи с всичка сила:
– Абе, ид*от такъв, не можа ли да ме заобиколиш?
Шофьорът на трабантчето свалил прозореца и отговорил ехидно:
– Ами, не знаех дали ще ми стигне бензина…