Турист се загубил в гората

Турист се загубил в гората. По едно време видял малка къщичка и почукал на вратата:
– Има ли някой тук?
– Да! – чул се отвътре детски глас.
– Татко ти при теб ли е?
– Не, той излезе преди малко.
– Ами майка ти?
– Не! Тя беше тука преди татко, но после и тя излезе.
– Ами, че вие никога ли не се събирате заедно?
– Събираме се, обаче не и тука в кенефа…