Тъмна нощ в прерията

Тъмна нощ в прерията. Пред една палатка седели трима трапери и си готвели вечеря. Изведнъж от храстите се чува шум. Първият трапер скочил, извадил пистолета и се шмугнал в храсталака. От там се чуло „Тряяяяяяс“. Траперът се върнал с огромна синина под окото и седнал мълчаливо при огъня.
След малко, нещо отново изшумоляло в храстите. Вторият трапер извадил пистолета си и се шмугнал в тях. Отново се чуло „Тряяяс“. Вторият трапер се върнал с огромна синина под окото и също седнал мълчаливо до огъня.
Трети път се чул шум от храстите. Третият трапер станал, извадил пистолетите и тръгнал. Чуло се „Тряяяс“, последвано от два изстрела и отново „Тряяяяс“.
Първият трапер тихо прошепнал на втория:
– Тоя май два пъти настъпи мотиката…