Учителката изпитвала учениците в класа

Ядосана учителката изпитвала учениците в класа:
– Митко!
– Какво?
– Ще ти кажа аз на тебе „Какво“! Стани, когато разговаряш с учителката! Колко прави две и две?
– Пет.
– Идиот! От тебе няма да стане инженер! Седни си, имаш двойка!
– Петре!
– Какво?
– Ще ти дам аз на тебе едно „Какво“. Стани, когато говориш с учителката! На колко е равно две плюс две?
– На три!
– Идиот! От тебе инженер няма да стане! Седни си, пиша ти двойка.
– Иванчо?
– Да, госпожо!
– Колко прави две и две?
– Четири, госпожо!
– Браво, от тебе ще стане инженер!
– Но, госпожо… – продължил Иванчо.
– Какво?
– Ще ти кажа аз на тебе „Какво“! Стани, когато говориш с инженер…