Учителката предложила на децата да си играят на букви

Учителката предложила на децата да си играят на букви. Тя казвала една буква, а децата казвали дума, която започвала с тази буква и обяснявали нейното значение. Започнали те с А, Б и така нататък. Докато стигнат до буквата „П“, децата се били изморили. Само Иванчо вдигал постоянно ръка. Учителката не искала да го посочва, но вече нямало накъде:
– Иванчо, кажи ти.
– „Подсъзнание“, госпожо.
– Отлично, Иванчо! – отдъхнала си учителката. – И какво означава „подсъзнание“?
– Значи, госпожо, представете си сега, че по улицата вървят две жени. И двете ядат сладолед във фунийка. Едната обаче го ближе, а другата го смуче. Коя от двете жени е омъжена?
– Ами… – изчервила се учителката. – сигурно тази, която го смуче…
– Не познахте, госпожо. Омъжената, е тази, която има халка. Това, което вие си го помислихте, то е подсъзнание…