Влязъл поручик Ржевски в офицерския клуб

Влязъл поручик Ржевски в офицерския клуб и казал:
– Господа офицери! Имам две новини за вас! Едната е лоша, а другата – много лоша!
Офицерите извикали в един глас:
– Казвай първо лошата!
Поручикът с мъка казал:
– Вселената непрекъснато се разширява!
Тогава Офицерите с нетърпение извикали:
– Казвай сега много лошата?
Поручикът направо проплакал:
– Ние сме все още трезви…