Войната в Чечня продължила прекалено дълго

Войната в Чечня продължила прекалено дълго и руснаците решили да съберат доброволци за да се бият. Отишли генералите в един затвор и предложили на най-опасните рецидивисти:
– Момчета, ако се запишете доброволци – ще ви намаляваме присъдите с по пет години за всяка глава, която донесете!
Разбира се, всички затворници се съгласили, натоварили ги на един самолет и излетели. По едно време, самолета кацнал, вратата се отворила и затворниците се разпръснали. След два часа се върнали и всеки носел по десетина глави и подритвал още няколко… Тогава командира се хванал за главата и казал:
– Какво правите, бе? Вие, луди ли сте? Кацнахме в Киев само да презаредим…