Войници седели в окоп

Войници седели в окоп и единия  от тях си свил цигарка. Сложил си я той в устата и вдигнал глава. Върхът на цигарата да се подал над окопа и само секунда по-късно се чул изстрел от вражески снайпер. Куршумът запалил върха на цигарата. Войникът седнал на земята и доволно дръпнал от цигарата,
изпускайки кръгчета дим и казал:
– Онзи снайперист е много точен. Икономиса ми една клечка от кибрита.
– Но това не е ли много опасно? – попитал седящия до него войник.
– Не е, бе. Аз дима не го гълтам…