На вожда на едно африканско племе

На вожда на едно африканско племе му се родило бяло дете. Извикал той белия мисионер и му казал:
– Кажи сега, като много знаеш и като си единственият бял на стотици километри от тук, как е станало това с детето?
Притеснил се мисионерът и започнал да мисли трескаво:
– Ами виж, това сигурно е някаква игра на гените. Стават такива работи. Ето например, виждаш ли онова стадо кози? Всичките са бели, само тази по средата е черна. Помълчал вожда, помислил, и накрая казал:
– Добре! Повече няма да вдигам шум за детето, но и ти си трай за козичката…