Вички били здраво притиснати

В градския автобус, всички били здраво притиснати един към друг. Висок младеж стоял прав, а в него се притискала много красива девойка и една баба. Младежът непрекъснато намигал на девойката и гледал да се притисне към нея, но тя изведнъж се провикнала:
– Извратеняк такъв!
Настъпила тишина и целият автобус се обърнал към тях. Тогава младежът започнал да се кара на момичето:
– Какво си се развикала? Ти от пет минути ме галиш по т*шаците, а после ми крещиш!
Девойката сопнато отвърнала:
– Няма такова нещо! Изобщо не съм те докосвала!
Тогава двамата погледнали към бабата, а тя казала:
– Какво сте ме зяпнали? Просто помагах да се запознаете…