Всяка вечер на портала на един завод

Всяка вечер на портала на един завод, един от работниците излизал с ръчна количка покрита с някакъв вестник. Пазача естествено го проверявал всяка вечер. Вдигал вестника, но в количката никога нямало нищо. Така и не можели да го разберат как и какво точно краде. Веднъж единия от охраната не се стърпял и взел, че го попитал:
– Абе брато, знаем те че крадеш нещо, ама не мога да те разбера какво точно крадеш.
– Е как какво? Ти да не си кьорав? Крада ръчни колички…