Вървял си един грузинец из пазара и оглеждал стоката

Вървял си един грузинец из пазара и оглеждал стоката:
– Какво е това? – посочил едни ябълки.
– Ябълки.
– А пък в нас, в Грузия, имаме ей такива големи ябълки… – и разперил в страни ръце.
– А това какво е? – посочил едни круши.
– Круши.
– А пък в нас, в Грузия, имаме ей такива големи круши… – и разперил в страни ръце.
– А това какво е? – посочил едни дини.
– Грах бе, да ти *** майката…