Заека и вълка влезли в един бар

Заека и вълка влезли в един бар и заека поръчал:
– Една водка за мен и една боза за вълка.
– Добре! – отговорил бармана и им ги сервирал.
На другия ден, заека поръчал отново:
– Две водки за мен и две бози за вълка.
Този път вълкът се обидил, изкарал заека извън бара и му хвърлил един здрав пердах. На по-следващия ден, заека отново поръчал:
– Три водки за мен и една боза за вълка.
Барманът попитал учуден:
– Ама защо така бе зайо? Защо само една боза за вълка?
– Защото като изпие повече от една и не знае какво прави…