Започнали да спорят кой е най-богат

Католик, протестант, мюсюлманин и евреин започнали да спорят за това, кой е най-богат. Католикът казал:
– Аз имам толкова много пари, че мога да си купя „Сити банк“.
Протестантът казал:
– Аз съм толкова богат, че мога да си купя „Дженерал мотърс“. Мюсюлманинът казал:
– Аз пък, смятам скоро да си купя „Майкрософт“.
След това всички се обърнали към евреина, а той бавно разбъркал кафето си, поставил лъжичката на масата, погледнал останалите и небрежно казал:
– Аз обаче, няма да ви ги продам…