Жена се канила да отиде на море

Някаква жена се канила да отиде на море, обаче без мъжа си. Мъжът и естествено не я пускал:
– Не, не може!
– Но, защо?
– Защото там ще ми изневериш.
– Няма, бе! Кълна ти се!
– Добре! Ще те пусна, но за всеки случай ще ти нарисувам един трактор на корема. Ако има много търкане по корема ти, тракторът ще се изтрие и това ще означава, че си ми изневерила.
– Добре! – съгласила се жената и мъжът и нарисувал един трактор на корема, след което тя заминала. На морето тя се запознала с един гларус. Не се сдържала и изневерила на мъжа си, при това многократно. Заради любовните изпълнения, трактора на корема и се изтрил.
– Ами сега! Какво да правя! – изплашила се жената.
– Няма страшно! Имам един приятел художник, който ще ти нарисува нов трактор. – казал любовникът.
Отишли при художника и му обяснили за какво става дума и той започнал да рисува нов трактор.
– От ауспуха излизаше ли дим? – попитал художника.
– Ами сега! Не помня! Май излизаше дим… – уплашила се жената.
– Добре, тогава ще нарисувам дим.
След малко художникът попитал отново:
– В кабината на тракторът имаше ли шофьор?
– Не помня! Май имаше…
– Добре, тогава ще нарисувам и шофьор.
Художникът нарисувал тракторът и жената си отпътувала за вкъщи. Още като се прибрала, отишла при мъжа си, повдигнала тениската си и гордо му заявила:
– Ето на, виж! Тракторът си е тук. Не съм ти изневерявала.
Мъжът внимателно разгледал трактора и казал:
– А стига, бе! Не стига, че са те скъсали от е*ане, ами са успели и да запалят трактора и да го подкарат…