Жена отишла при екстрасенс

Жена отишла при екстрасенс и го помолила:
– Моля ти се, върни ми мъжа… Той избяга при една млада кифла и ме изостави сама с трите ни деца.
– Дай ми триста лева и ще го върна!
След три дни, жената се върнала обратно при него бяла като платно, цялата треперела и заеквала.
Екстрасенсът попитал учудено:
– Какво стана, не се ли върна?
– Върна се, обаче първият! Тоя където го бях погребала преди десет години…