Жена отишла заедно с мъжа си за риба

След дълги дебати, една жена отишла заедно с мъжа си за риба. Пристигнали те, и мъжа направил бивак. Приготвил такъмите, потрил доволно ръце и казал на жена си:
– Скъпа, къде е хляба?
–Ами, аз го изядох по пътя.
– Ами качамака къде е?
– И него също го изядох.
Мъжът увесил нос, започнал да прибира въдиците и смирено казал:
– Дояж тогава и червеите и да си ходим…