Жена била разочарована от многото неуспешни връзки

Жена била разочарована от многото неуспешни връзки. Едните мъже я биели, другите я изоставяли,  а трети пък не ги бивало в леглото. Жената решила да пробва със сайт за запознанства, като в обявата си поставила стриктни изисквания:
„Искам мъж, който никога няма да ми посегне, никога няма да ме изостави и който да е много добър в леглото“.
Още на следващия ден се почукало на вратата и жената отворила. Пред нея имало мъж в инвалидна количка, който нямал ръце и крака.
– Дошъл съм за обявата. Аз съм точно мъжът, когото търсите. Нямам ръце и няма как да ви посегна. Нямам крака и не мога да си ида от вас.
– А как сте в леглото? – попитала жената. Мъжът  се усмихнал ехидно и отговорил:
– А вием, как мислите, че почуках на вратата?