Жена разправя на своята приятелка

Една жена разправя на своята приятелка:
– Снощи се прибирах към вкъщи. Влязох в една тъмна уличка, а срещу мене изскочиха трима мъже. Завих в съседната улица, а те хукнаха след мене. Влязох в един подлез, а те ме настигат. Завих зад ъгъла, а там полицейски патрул. А тъкмо бяха почнали да се подреждат нещата…