Жена си вървяла по улиците на София

Жена си вървяла по улиците на София, обаче се спънала на трамвайната релса, паднала и трамвая не успял да спре и й прерязал ръцете. Тя припаднала от болката, но след това се изправила на крака, хукнала след трамвая, обаче пак се спънала и друг трамвай и прерязал краката. Тя изпаднала в безсъзнание, но след малко се съвзела и тръгнала след другия трамвай. Опитала се със захапка да се качи вътре в трамвая. Един от пътниците в трамвая казал:
– Госпожо, да ви помогна ли да се качите?
А тя с кървясъла уста му отвърнала:
– Какво ми се мазниш, бе? Билети и карти за проверка!