Жена започнала да ражда

Жена започнала да ражда през нощта в дома си. Докторът израждал жената, а мъжът му светил с газена лампа, понеже били много бедни и нямали ток.
Детето се родило и докторът казал:
– Честито, имате син!
Съпругът тръгнал да излиза от стаята, но доктора извикал:
– Чакай! Светни ми пак с лампата, че има още едно!
Съпругът се върнал и пак осветил на доктора.
– Честито, имате още един син!
Съпруга пак тръгнал да излиза от стаята,но доктора извикал отново:
– Чакай! Ела пак да ми светиш! Има още!
Този път съпругът отговорил без изобщо да се обърне:
– Аз излизам, че явно светлината ги привлича…