Няколко жени отишли на небето

Няколко жени се споминали и отишли на небето. Там Свети Петър започнал да ги разпределя и попитал първата:
– С колко мъже си спала?
– Който си е поискал, не съм го върнала!
– Значи, ти си в първа група!
Втората казала:
– Много са ме искали, но съм спала само с тези, които са ми харесвали!
– Значи, ти си във втора група!
Третата казала:
– Аз съм спала само с моя съпруг и с любовника ми!
– Значи, ти си за трета група!
Четвъртата казала:
– Аз съм спала само и единствено с моя мъж!
Почесал се Свети Петър, запрелиствал дебелите книги и видял, че такава група нямало. Решил да се обади на Господ и да го попита, какво да прави.
– Ало, шефе, тука има една, която е спала само с мъжа си, а ние нямаме такава група…
Господ се ядосал и му отвърнал:
– Виж сега, нямам никакво намерение да се занимавам да отварям нова група, специално заради нея! Тегли и един х*й и я пращай в трета група!