Животни се возели в самолет

Животни се возели в самолет. Едно врабче си подскачало на един крак. Минал покрай него вълкът и го попитал защо скача така, а врабчето си вирнало човката и му отговорило:
– Защото съм тарикат!
– Тогава и аз трябва да скачам. – казал вълка и последвал примера на врабчето.
Минало известно време и всички други животни в самолета се изредили да питат, защо така си подскачат другите. Накрая слона не издържал и се провикнал с всичка сила:
– До преди малко нищо ви нямаше, а сега всички скачате на един крак. Защо го правите?
– Ами, защото сме тарикати.- отвърнали му в хор животните.
На слона не му останал друг избор и след като и той се чувствал като тарикат,
не можело и той да не започне да скача. Тогава изведнъж самолета започнал да пада. Врабчето счупило единия прозорец и казало:
– Хайде, аз ще отлитам.
Другите животни викнали подразнени:
– Ами, ние които не можем да летим, какво да правим?
– Ами, като не можете да летите, защо се правите на тарикати? – попитало врабчето и отлетяло.